دلِ تو

دل ِ تو :

دل تو چه رنگیه
که به این قشنگیه
دل تو چه سازیه
که به این طنازیه

دل تو دریاییه
دل من بی راهیه
دل تو یه پناهه
پناهه تباهیه

دل تو سنگ صبور
دل من داغ یه تنور
دل تو آفتابیه
میدرخشه مثِ نور

دل تو ابریشمی
واسه من یه مرهمی
دل تو رو دوست دارم
میسازه با هر غمی

دل تو چه رنگیه
که به این قشنگیه
دل تو چه سازیه
که به این طنازیه

https://www.academytaraneh.com/77274کپی شد!
992
۸