به زودی منقرض میشه عزیزم!

دارم کم کم بهت حساس میشم
به این بدخلقیای گاه و بیگاه
به اینکه تازگی تعریف عشقت
شده تلخی بغضو سردی آه!

واسه حال عجیبت تازگی ها
آره، دیوار حاشاها بلنده
شعورم تا ته دنیا که باشه
به زعم تو قد یه گوسفنده!

یه عقل آسمونی تو سرت هست
تو دنیات اشتباه معنا نداره
زمینو آسمون با هم یکی شه
تو قلبت این ضعیفه جا نداره!

حالا تنهاییتو دوس داریو من
مثه هر دفعه می پیچم به بازی
آره بازم منم که پیش تو با
نخودهای سیاهم میشه راضی!

تو با آرامشت درگیری و من
تو دست استرس ها گیج میرم
واسه این بوده که حساس باشی
تموم شیطنت های اخیرم!

ولی انگاری دیگه دلخوشی هات
یه جایی دور از این گرمای خونه اس
میخوای ترکم کنی، آزاد باشی
تموم دلخوری هاتم بهونه اس!

چقد گفتن که این احساس پاکو
به پای چون تویی آسون نریزم
با امثال تو نسل هرچی عشقه
به زودی منقرض میشه عزیزم…….

https://www.academytaraneh.com/77197کپی شد!
1130
۴۶