دلگیرم ازتو

 

صدای من بازم  توخونه می پیچه

ازاین که حرفام و یه مرد نمی فهمه

یه مردنمی فهمه که قلب من خستس

که قلب من تنها  سرما نمی فهمه

 

نگاه بی روحی  بدون عشق مونده

عشق و نمی فهمه  نگاش یه تکراره

تمام احساسم انگار دیگه مرده

نگاه بی روحش عادت شده دیگه

 

بده حال هر روزم  این و نمی فهمی

چرا محبت رو ازمن تو می دزدی

دلگیرم ازتومن  حتی نمی دونی

حتی نمی خوای تا دردام و بشماری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7716کپی شد!
463
۵