بیا دوباره بچه شیم

کاش من و تو بچه بودیم
فارغ از این دنیای زشت
فارغ از این در به دری
فارغ از این حرفای زشت

کاش من و تو بچه بودیم
تا دردا رو نمی دیدیم
درد ی مرد برای نون
گریه هاشو نمی دیدیم

کاش من و تو بجای حرص
یک دل ساده داشتیم
بسمت پاکی زمین
فقط ادامه داشتیم

ببین گلای عاطفه
تو دستای ما جون می ده
با رفتن و شکستنش
راهو بما نشون می ده

یواشکی بزگ شدیم
پاکیمون و فروختیم
بیا دوباره بچه شیم
تا دوباره نسوختیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: