سنگه قبر

از تو نمیپرسم چرا،داری منو ترک میکنی
اشکمو که دیدی خودت،احساسمو درک میکنی

از تو نمیپرسم چرا،بهت نمیگم که بمون
خودت تموم حرفامو،از توی چشم من بخون

خودت ببین که رفتنت،مثل یه پایانه برام
من زندگیرو بعد تو،هرطور که باشه نمیخوام

"این امتحان تو نبود،این امتحان صبرمه
مردود این بازی منم،این شعرِ سنگه قبرمه"

دور میشیو هر قدمت،مثل تبر به ریشمه
محکم قدم بردار عزیز،که خاطراتت پیشمه

با آلبوم عکسای تو،من بعد تو تنها شدم
خسته شدم از آدما،حتی از آینه از خودم

از تو نمیخوام بمونی،چون رفتنت مسلمه
اما بدون که بعد تو،مرگم برای من کمه

"این امتحان تو نبود،این امتحان صبرمه
مردود این بازی منم،این شعرِ سنگه قبرمه"

امید منتظری

https://www.academytaraneh.com/77051کپی شد!
889
۱۴