رفتارموخوب میکنم

چقدبه تووچشمات حس مٽبتی دارم
من که این حسوازمیونمون برنمیدارم
شده توعالم گریه برات میخندم
اماچشماموروعشقت نه نمیبندم
هرکی امدگفت عاشقتم میدونم دروغ میگه
اماتوکه من عاشقتم این دلمه که دنبالت میره
** رفتارموخوب میکنم باتوتابهم پناه بدی
انقدباتوخوب میشم تاتودلت جام بدی

توکه باهمه فرق داری چون من تورواگه بهم شک داری بروبااینکه اینونخواستم**

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی سعید ناصری

19سال سن دارم وساکن اهوازکه عاشق موسیقی وبه خوانندگی علاقه ی زیادی دارم امابخاطریه سری مشکلات نتونستم بصورت حرفه ای کارکنم امااین روزا هرچی دلم گفت وتحمیل میکنم به قلم تاعلاقموبه ترانه سرایی هم ابرازکنم