فاصله

تو زندگیم نقطه چینی
یه سوالِ بی جوابی
از لحظه های من دوری
انگار همیشه سرابی

جلوی اسمت ممتده
خطوطیه از فاصله
هرچی میخوام پاکش کنم
تلاشِ من بی حاصله

نمیدونی دلشوره ها
از دلِ من رد نمیشه
یادِ تو مثِ آرزو
از دلِ من طرد نمیشه

تو زندگیم نقطه چینی
یه سوالِ بی جوابی
از لحظه های من دوری
انگار همیشه سرابی

تو دفترِ خاطراتم
تورو با احساس می کشم
شاید واست خنده داره
ولی فقط به این خوشم

نه میشه بیخیال بشم
نه میشه سدِ رات بشم
کاشکی میشد یه لحظه ای
تصویر ِ تو نگات بشم

تو زندگیم نقطه چینی
یه سوالِ بی جوابی
از لحظه های من دوری
انگار همیشه سرابی

با اینکه میدونم دیگه
نمیشه بی تو سر کنم
ولی باید جدایی رو
با فاصله باور کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: