::: اگه این پاییز می آیی…..:

مگه میشه تورو داشتو ………………یک دنیارو نخندونی.
مگه میشه کنارت بود………………..و خورشید برنجونی.

بی تو حرفام پیچیدست………..دریا هم میشه طوفانی.
بی تو ادمهام سردن…………….تو این شبهای طولانی.

با تو حس میکنم انگار……………توی این شعر پرندم.
کنار پنجره خوابیدم و …………..به اخرین بیت میخندم.

من پروازو بلد نیستم………………به سلول تو وابستم.
شاید من اشنا باشم………….من تک سلولیه خستم.

مگه میشه تورو داشتو ………………یک دنیارو نخندونی.
مگه میشه کنارت بود………………..و خورشید برنجونی.

حالا هستی یا باز انکار؟…….. تا کجای شعر بیداری ؟
میخوام عاشق پاییز شم……..اگه این پاییز می آیی..!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: