ازتو چه پنهون

ازتو چه پنهون تو که رفتی موندم
جزتو به هیچکی دلمو نبستم
خواستم که برگردی و برنگشتی
سنگ شدی مثل شیشه ای شکستم

رفتی وپشت منو خالی کردی
بگوکه دستاتو به کی سپردی
نیستی و بی کفن هنوز زنده ام
رفتی وساده آبرومو بردی

کلاتو قاضی کن شاید بفهمی
شاید بفهمی به تو بد نکردم
دوره میگن دوره ی نامردیه
رفتی نخواستی دور تو بگردم

دل به کی خوش کردی چقدساده ای
کی گفته که به پای تو میمیره
کی گفته جونشو گرو میزاره
تا زنده باشی جای تو بمیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: