"سرویس غم"

╾ سرویس غم ╼

منو حلقه ای از جنس درد
یه جفت گوشواره از خاطری سرد

با یه النگوی پوسیده تو دستم
یه سرویس کامل از غمو بستم

گردن بندی که مثل طناب داره
همش حس خفگی برام میاره

وقتی تو خونه ی خودت غریبی
همیشه از خوشی ها بی نصیبی

دیگه با زمین و زمان درگیری
سراغ عشقو از گریه میگیری

دلیلی واسه زندگی نداری
یه زود رنجی و همیشه میباری

تو که از صدتا مردَم ، مرد تری
از سرما و زمستون سرد تری

پس زندگی کن و کمی عاقل باش
از حرف های پشت سرت غافل باش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: