حرفای استاد

یه خودکارمشکی که دستم گرفتم
یه دفترکه برگش به روی زمینه
صدای یه استاد که از دور میگه
سر خط تو بنویس که دنیا همینه

تو دنیا اگه مرد باشی میمیری
اگه با همه سرد باشی میمیری

اگه حقتو از کسی پس بگیری
یا حتی اگه زیر بارون بمیری

باید باورت شه رقیبت زمینه
شکستو دروغو بریدن همینه
زمین از شکسته منو تو زمینه
تو باید بفهمی که دنیا همینه

سکوت و دورنگی ,وفا ,آرزوها
همش یک خیاله پرازحرف زیبا
همش بیکسی هاتو یادت میاره
همش درد فرداتو یادت میاره

https://www.academytaraneh.com/76368کپی شد!
756
۱۲