زنده بگور…

حال من خیلی خرابه
شب و روزم سرده سرده
فکر اینکه بی تو هستم
بد منو دیوونه کرده
جا واسه غم تو دلم نیست
دل من از غصه سیره
دل بی جون من امشب
با همین حالش میمیره
به شب تاریک و سردم
هدیه کن خورشید و نور و
از دل این قبر تاریک
دربیار زنده به گورو
حال من خیلی خرابه
بدتر از اینم نمیشه
برنمیگردی میدونم
زنده به گورم همیشه
حال من حال یه مرده
که غرورش ضربه خورده
که همش غمگین نشسته
قد دنیا غصه خورده
حال من خیلی خرابه
تو شب وحشت اسیرم
یا بیا؛ یا که دعا کن
تو همین شبها بمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: