تمومش کن عزیزم

منو محکوم کردی به جرم بی گناهی
زیر شلاق شکِت رسیدم به تباهی

منو محکوم کردی با تهمت های بی جا
عذابم دادی یک عمر تمومش کن همینجا

چرا اصرار داری بسوزیم و بسازیم
تو این بازی دوتامون داریم به هم میبازیم

تمومش کن عزیزم دیگه وقتی نمونده
آتیش عشق پوچت نفسهامو سوزونده

حمید علی پور
۲۵/۷/۱۳۹۱

https://www.academytaraneh.com/7610کپی شد!
1018
۱