جای خالی دیگه کم بود.

یک روز میخوای برات باشم…….ولی چشمهای من بستست.
دیگه دنیا برام سرده………….دیگه زمینه که وابستست.

یک روز میخوای نوازش شی………..ولی دستهای من خستست.
دیگه نبضم شده خاموش…………..دیگه بال و پرم بستست.

یک روز میخوای نفس باشم…….زمین من که سر بستست.
هوای خالی این روزام…………. یک تنگ بغض شکستست.

تو اون روزا منو هر بار……….. شکل دایره میدیدی.
منو چرخوندیو هر بار…………..باز به اسمون رسوندی.

تو خیال کردی تنها………تو منو به اوج رسوندی.
با رها کردن من باز………بی صدا منو شکوندی.

رفتمو خدارو دیدم………..رو تنم زخمهای غم بود
برای بازگشتن این بار……..جای خالی دیگه کم بود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: