میخوام تنهایی رو بهتر بفهمی

میخوام تنهایی رو بهتر بفهمی
دارم چند روزی از تو دور میشم
نمی خواستم تورو تنها بذارم
ولی کم کم دارم مجبور میشم

تو با آغوش من صد ساله قهری
به بوسه های من پاسخ نمیدی
خودم دیدم توو تنهایی رو دیوار
یه قلب تیر خورده می کشیدی

از این رفتار سردت خسته میشم
روزایی که حواست پیش من نیست
تو گم میشی میون کار هر روز
درست وقتی که وقت گم شدن نیست

میرم چند روزی توو تنهایی شاید
دلت تنگم بشه مثل قدیما
شاید برگرده اون گرمای سابق
به سردی هوای خونه ی ما

از این نویسنده بیشتر بخوانید: