خواب شیرین :

چه حسِ دلنشینی
تموم شد این انتظار
تو خوابِ شیرین بودم
سراغم اومد انگار
مثِ یه فیلمِ کوتاه
بهت زده بودم تو خواب
نمیخوام بیدار بشم
امروزُ خورشید نتاب
سایه ای از جنسِ رقص
می لرزه روی دیوار
بانوی رؤیای من
بیا جلوی دیوار
ببین شدم بی قرار
بیقرارِ حضورت
سایه رو کنار بزار
بشکن تنگِ غرورت
تو خواب دنیای رقصی / تو بیداری معذوری
تو خواب دنیای حرفی / تو بیداری مغروری
زیرِ این پرسه ی نور
وای چه بلوری شدی
حسِ ناگزیر میگه
چه دلربایی شدی
رنگِ چشاتُ ببین
به رنگِ آسمونه
تو با ریتمِ نفس هات
میخونی عاشقونه
تو با اون رقصِ موهات
من با بغل گلِ یاس
خواهشمُ رد نکن
تموم میشم بی احساس
میدونم که دلهره
بوسه رو رد میکنه
حتی نوازشم رو
چشمِ تو ، سد میکنه
تو خواب دنیای رقصی / تو بیداری معذوری
تو خواب دنیای حرفی / تو بیداری مغروری
بزار خوابم شیرین شه
ببین فرهاد تو خوابه
نزار این دمِ آخر
بگم خورشید بتابه

https://www.academytaraneh.com/75851کپی شد!
620
۱۸