موجِ غصّه ها

موجِ غصّه ها
فرصت نکردم امروز ، توی دلت بشینــــم
تو خاطراتِ فردام ، عکسِ گلت بچینـــم
تو خندهات دویدم ، حسِ لبت قشنـــگه
یادت میاد همیشه ، با گریه هات عجینم
***
آخه تو همونی که دل می گیـــری
یادتِ روزای اول اســـــــــیری
مونده بودی تو فضای عاشــــقی
عاقبت تو اشک قهرت می میـری
***
آسمون غوغا شده جنگ و نـبرد
بارشِ غم های قلبت سرد سرد
مونده بودم زیر موجِ غصّه هات
من که غرقم برو دنبالم نگــرد
***
یادته لیلا و من مجنونـــــتم
یادته تو جون و عقل و خونتم
چی شده دیوارِ دل زخمِ هنوز
باشه باشه بی غرض مدیونتم
***
تو به خاطرِ دلم دویـــــدی اون راهِ دراز
تو که خوندی واسه دردم صد دعا پای نماز
با کلامِ عارفانه از خدا خواسته بــــودی
وسطِ شب خیلی تنها خفتی در راز ونیاز
***
عاشقی تو چشمِ تو خسته شـده
راهِ وصلِ زندگی بسته شــــده
من و تو طعمه ی این آتشِ سوز
رنگِ دلداری تو دل شسته شده
***
عذبتنی او ما شفت طبعک عجیب
مرمرتنی او حصّلت بس النحـیب
یا دهر کافی بعد حبنه انتــــهه
انتی فی الغربه وانا وحدی غریب
***
معنی:
از عذابت ذوب شد قلب و تنـم
خسته ام از زندگی از بـــاورم
ای خدا بسه دیگه عشقی نبود
در غریبی موندی و غربت منم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی ) ۲۹/۰۶/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75734کپی شد!
771
۱۱