یه کم اخلاقتو خوب کن

تو ذوقم میزنی وقتی میگم بی تو نمیتونم

یاوقتی بی خبر میری میگم داغون داغونم

نمیدونم چرا حرفام به قلب تو نمیشینه

منو سرسری میگیری منو چشمات نمیبینه

توذوقم میزنی وقتی بهت میگم دوسِت دارم

یاوقتایی که تنهایی تو رو تنها نمیزارم

یه کم اخلاقتو خوب کن آخه از دست دارم میرم

منو دست خودم نسپار که از دست تو میمیرم

نزار با کم محلی هات بپوسم کنج این خونه

خدا میدونه میترسم از این خونه که ویرونه

بمون و باورم باشو بهم حق بده دیوونم

یه کم احساستو خرج کن نگو سخته نمیتونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: