دنیام بی تو کوچیکه

دنیام بی تو کوچیکه.ارزوهام توش گمه/دنیای من فقط .در حد توهمه/دنیای من بی تو. سرد و بی پناه/چیزی جز عشق تو. نبود تکیه گام/خیالم با تو .ارومه ای گلم/عزیزم احتیاجی نیس. توجهی کنم/چه کردی که تو. همیشه کنارمی/دنیام ارومه و.خودمو نمیخورم/باید ببینمت. باید بهت بگم/دنیام بی تو کوچیکه.از خودم فراریم

https://www.academytaraneh.com/75637کپی شد!
983
۱۶