نقطه چین

ای مهربون ای نازنین / بیا کناره من بشین
بیا تا باورت بشه / بیا و اشکام و ببین
بیا ببین برای تو / برای خنده های تو
ببین چه کارا میکنم / برای عشق پاکِ تو
اما نمیدونم چرا / همش دارم کم میارم
کجارو اشتباه میرم / که دیگه طاقت ندارم
ای مهربون ای نازنین / بیا کناره من بشین
بیا بیا بیا ببین / دنیام شده یه نقطه چین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75619کپی شد!
623
۹