وقتی بارون می باره

وقتی بارون می باره از آسمون/میپیچه دوباره بوی پیرهنت
دوباره زخم دلم تازه میشه/دوباره دلم میخواد ببینمت
اما افسوس که تو رفتی از پیشم/رفتی و دیگه مال دیگرونی
دیگه من نمیدونم به جای من/این روزا منتظره کی میمونی
و…کمیل رضوی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: