مسافرت

مسافرت
مسافرت در این هوای سرد
نرو نرو بی تو من می سوزم
تو سرنوشتم رد پایت بــود
بی خوابم و تنهام شب و روزم
***
واسه دلم تور زدی صـیّاد
در محنتِ عشق و وفا بارم
مجنونی از صفای این لیلا
تو زندگی عکسِ تو رو دارم
***
یادت میاد همیشه می گفـــتی
مدیونی و چقد دلت سنــــگه
می خندی و لبات شدن شیرین
بی عشقِ من بگو دلت تنگه
***
من و کشیدی گوشه ی بن بست
جفا نکن تو خیلی دلســـردی
نگو نمی خوامت برام سنگــین
می میرم و تنها تو می گـردی
***
تو وعده هات یه عشقِ تو خالی
رو لحظه هام رنگِ جفا چسبید
حرفِ دلت امّا کجا دیــــدم
چشم و زبونم به دلت خندید
***
باشه برو اشک چشم بارید
دیگه برام عشقی نمی مونه
با خاطراتِ تلــخِ روزِ تو
هنوز رگای دلم داغونـه
***
جاسم ثعلبی حسّانی) ۲۷/۰۶/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: