نت سفید

تویی اون نقطه ی عطفی…که نیاز یه ترانست…
رنگ چشمای سیاهت…واسه عاشقی بهانست…
رو نت سفید قلبم…طرح لبخند تو پیداست…
ریتم تند خنده هاتم…بهترین صدای دنیاست…
واژه به واژه نگاهت…حرفه اهنگای نابه…
بیتو داشتن صداهم…یه خیاله … یه سرابه…
ایده ی یه شعر تازه…پشت پلکای تو دیدم…
بدونه حتی یه واژه…من به قافیه رسیدم…
اینه میبنده موهاتو…وقتی تو خسته ی راهی…
گوشه ی پنجره انگار…تو قرص کامله ماهی…
زخمه میزنه رو شیشه…بغض بی دووم بارون…
وقت عشقبازیه ابرا….راه میفتیم تو خیابون…

https://www.academytaraneh.com/75145کپی شد!
1028
۱۸