آرامش

چقد خوبه اینکه می تونی هنوز
با آغوش من جسمتو ست کنی
بذاری رو لبهام انگشتتو
یه چند لحظه بغضم رو ساکت کنی

چه دنیای خوبی واسم ساختی
همین لحظه که تو کنار منی
چقد خوبه دردامو یادم بره
با اون عطر خوشبویی که می زنی

یقین دارم آرامشی بین ماست
که می تونه درد منو کم کنه
تو اونقد بزرگی که آغوشتم
منو هم می تونه بزرگم کنه

منو با تمام وجودت بخواه
کنار تو تضمینه آرامشم
من عمدا خودم رو زمین می زنم
که با فکر تو از زمین پا بشم

واسه تکیه کردن به تو لازمه
یه وقتایی از هرکسی بگذرم
چی می تونه بهتر از این لحظه ها
بسازه یه سقفیو روی سرم

منو لمس کن تا بفهمی تنم
با دستای تو درد دل می کنه
ببین فکر اینکه نباشی یه روز
منو بی نهایت کسل می کنه

یقین دارم آرامشی بین ماست
که می تونه درد منو کم کنه
تو اونقد بزرگی که آغوش تو
منو هم می تونه بزرگم کنه

https://www.academytaraneh.com/75134کپی شد!
953
۶۴