حرفهای ناگفته

یه عالمه حرف نگفته واسه کی؟ یه عالمه دردای کهنه واسه چی؟
اون که دلش اصلا گرفتارت نبود اون که گوشش اصلا بدهکارت نبود
یه عمری سگدو میزدی که باشه اون نمیخواست سر به تنه تو باشه
شدی یه عشق کهنه و قراضه اونم پی یه عشق لوکس و تازه
طفلی دلت خیال باطل میکرد اون وقتا که داشت دلتو ول میکرد
نگو نگو حرفای ناگفتتو نشون نده اشکای واموندتو
بارون نشو بغض منم تو راهه بغض منم تو حسرت یه آهه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75062کپی شد!
948
۴۰