حراج

بدو ارزون شده این دل/ دیگه مفتم نمیارزه
هرکی برده پس آورده/میگه این دل نمیلرزه
دل من عاشق نمیشه/میگه عاشقی دروغه
شب وروزمست وخرابه/یه چراغه بی فروغه
زخم بی وفایی عشق/دلمو خیلی سوزونده
جمله دوست ندارم/اونوتا اینجا کشونده
عشق محبت ونیازه/چشمه ی پاک و زلاله
توکتاب آسمونی/عشق مقدس وحلاله
بدو ارزون شده این دل/ دیگه مفتم نمیارزه
هرکی برده پس آورده/میگه این دل نمیلرزه
دل من چاره نداره/اگه بیقرارو مسته
شایدم یه روز ببینم/دوباره به گل نشسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: