دیوان حرفای دلم

اومـدنت معـجـزه بـود رفتـنــت امّـا چـی بـگـم ؟
بـه تـو بـگم حالــم خوبه دیوونه شم گلم یه کم
شاید یه روز دوباره باز این دل سنگت آب بشه
خدا رو چی دیـدی شایـد دعاهـام مستجاب بشه
خیلی وقته نیستی ولی هنوز رو میز دو لیوانه
نیـستی و حرفـای دـلم حالا خـودش یه دیـوانـه
محـالـه برگـشتـن تـو دلـم چـرا امــیـــد داره ؟
چرا نمیشه باورش کامل تو رو از دست داده ؟
بــذار که یادت بـمـونـه امـشبـه رو پـیش دلـــم
سخت بشه جای خوابش و یکی بشه با من وغم
خدارو شکر یادم مونده صرف فعل عاشق شــدن
نباشی هم یکی دیگه ولی فرداش فارغ شدن
بخاطر خودت این بار نذار که بغضت آب بشه
بذار کنار غرورتو دلت خودش بی تاب بشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: