ترنم احساس

دلم گرمه به عشق تو
من آرومم کنار تو
چقدر خوبه که هستی تو
منم مجنون چشم تو
خدا از ما نگیری تو
ترنم های احساسو
همین بودن همین خوندن
نشه پایان به نام تو
صبوری کردی آغازو
ببین دنیا چه شیرینه
توی راهی که ما میریم
ستاره پیش رو میره
چه آوازی چه پروازی
هوا آبی ترم میشه
همه تردید و تنهایی
دیکه رفته نمیمونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: