صدام میلرزه

صدام میلرزه وقتی استرس دارم
واسه اینه صدام هیچ وقت عادی نیس
اگه غیر طبیعی شده رفتارم
این از استرسه، اصلا ارادی نیس

با اینکه از تب دوریت میسوزم
تظاهر می کنم آروم و خونسردم
به محض اینکه از چشمات افتادم
سقوط واقعی رو تجربه کردم

از اون روزی که رفتی سقف این دنیا
شده کوتاه تر از قدی که من دارم
به هر در "میزنم" شاید که برگردی
یه جورایی منم "دست بزن" دارم

واسم زجر آوره وقتی که می بینم
غرور من رو له کردن چقد سادس
پاهام میلغزه وقتی حس کنم دنیا
واسه لغزیدنم یک عمره آمادس

دقیقا مثل دیوار ترک خورده
دارم می پاشم از ریشه بدون تو
به آرامش شدیدا احتیاج دارم
مگه آرامشم(هم) میشه بدون تو؟

با اینکه از تب دوریت میسوزم
تظاهر می کنم آروم و خونسردم
به محض اینکه از چشمات افتادم
سقوط واقعی رو تجربه کردم

از اون روزی که رفتی سقف این دنیا
شده کوتاه تر از قدی که من دارم
به هر در "میزنم" شاید که برگردی
یه جورایی منم "دست بزن" دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: