دوره گرد

دوره گرد

چرا زیر پای قلبم لیزه
شانس من کنج کدوم جالیزه
چرا هر جا که میرم راهی نیست
خدا کاسه ی دلم لبریزه
همه جا میرم و بر می گردم
با همه جور آدمی سر کردم
مگه من چه جور خطایی کردم
پیِ نون دورِ خودم می گردم

آرزوم شبای لاجوردیه
خوابیدن تو خونه ی بی دردیه
کی میدونه پائیز و بهارِ من
مثل آدمای کوه سنگیه
خوردن یه لقمه نون ساده و
به بهشت آرزوم رسیدنه

همه جا میرم و بر می گردم
با همه جور آدمی سر کردم
مگه من چه جور خطایی کردم
پیِ نون دورِ خودم می گردم !؟ (۲)بار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: