رمز پرواز

-تقدیم به تمام شهدا و آنانی که مرد و مردانه ایستادند و جان خودرا نثار ایران عزیز کردند.

درهجوم تیر و ترکِش
یاحسین(ع) رمز پریدن
باتمام آرزوها
دستِ از دنیا کشیدن
ردپاهای تو انگار
یه دریچه اس روبه خورشید
جای خالیت توی خونه
میونه باور و تردید
*توشدی ستاره شب واسه فردایی دوباره
به روزای کرخه و وفاو جون ببخشی بی بهانه
نبض داشته های امروز،جمع میشن توی یه جمله
همه مدیون تو هستیم، شهیدِ همیشه زنده

قهرمانِ قصهِ ما
تو کجای آسمونی؟
که واسه پیداکردن تو
یه پلاک شده نشونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74202کپی شد!
1018
۱۸