ما که گفتیم!

گفته بودم که زمستون یه روزی رفتنیه؟

شب و سرما تو آتیش سوختنشون دیدنیه!

.

راستی گفتم ته بن بست اونجا که غم میکارن(میکارند)

بوی خاکش بوی گندم چه قدِ(چه قدر)چیدنیه؟

.

تو میگفتی توی جشنی که ما دعوت نبودیم

خوابی دیدن که هنوزم به خدا دیدنیه!

.

گفته بودی بی غروری مارو آخر میکشه

حرف راستت تو کتابا همیشه خوندنیه!

.

گفته بودن یه روزی ما میشیم و پر میکشیم

پر و بالمون شکستوو این قفس موندنیه

.

ما میگفتیم اگه شب شه اگه آفتاب نتابه

گل خورشید میکاریم تاریکیا رفتنیه

.

ما که گفتیم تو شنیدی معینیشم پای خودت!

راه رفته تن خسته همیشه گفتنیه…

 

https://www.academytaraneh.com/7416کپی شد!
1530
۳۴