می دونم که رفتی………

می دونم که رفتی ، تو پیشِ من نیستــی
توی شهرِ غربت ، مَشک دل آویختـــی
دل شده پریشون ، فدای لحظه هایــت
بعد از این محبّت ، شهر شبح زیستی

من میگم دوست دارم ، عشقُ فراموش می کنی
چه کنم با این دلت ، غریبه آغوش می کنـــــی
اشکِ دریا نم زده ، در ماتمِ جدایــــــــــی رو
تو سفر تشنه لبی ، از دلم خون نوش می کنی
***
درد دل چه زیباست توی دلم کاشتــــی
خاطره های ناز از خوشی بر داشتـــــی
سایه ات یه دفعه از رو سرم گم شده
توی دیوارِ درد قول و وفا داشتـــــی

دور نشو عزیزی دل ، عزایِ مرگم می خونی
توی جشنِ سرنوشت ، با غم و دردم مهمونی
ستاره ماه دلم ، گرفته شد در رقصِ بــال
تک و تنها عاشقی ، به مهر قلبم مدیونــی
***
چه عجب رد پا ت روی شنا جا گشـــــــود
قطره ی حیا رو ، تو گلدونِ پات نبــــــــود
سنگ و ساحل گریخت از شرمِ نازِ خستت
از ته دل میگم بر بی وفایــــــــــی درود

زود بیا منتظرم ، کنارِ نخلِ کـــــــــــــارون
ابر و بارونت غمِ ، بی تو دلم بی درومــــون
نفس ایستاد و دلم آشفته شد از زندگــــی
زنده موندنِ دلم ، برگشتِ عشقت مرهون
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۰/۰۷/۱۳۹۱
تقدیم به مهدی اسلامی عزیز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7347کپی شد!
438
۳