فداکاری

اگه تقدیر من جوری رقم خورده
که باتو یا بدون تو غم انگیزه
خدا رو شکر دلم اینقد بهت قرصه
که دیگه ترسم از تقدیر میریزه

همیشه پشت من گرم وجود توس
تویی که پای من محکم وایستادی
تو تنها نقطه ی روشنه امروزی
که توو اینده ی تاریکم افتادی

با اینکه روزگار با من نمیسازه
داری این روزگارو خوب میسازی
چقد ارومم این روزا که میبینم
داری با من پر آشوب میسازی

فداکاری تو در حق من داره
ازت فرصت خوشبختی رو میگیره
تو میسوزیو من دلگرم تر میشم
همین خودخواهی ام تقصیر تقدیره

میدونم که به این تقدیر پابندی !
حلالم کن اگه پاسوز من هستی
ببخشم اگه سنگینم روی دوشت
تویی که واقعا مردونه زن هستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: