بهترین وسوسه

ای تومثل یه عبور
واسه شب های فریب
بهترین وسوسه
یه مسافرغریب

چشم توهمیشگی
قلب تووجودمن
توصدای موندنی
قبله سجودمن

مثل یک خواب عمیق
اومدی توشب من
رفتی وداغ شده
تن روزازتب من

بیاقلبم مال تو
همه هستی من
دلتومیخونه کن
شبای مستی من

بیادستام وبگیر
ببرم تاته راز
توی چشمای خودت
واسه من خونه بساز

بیاتاکه زندگی
من وداغون نکنه
تکدرخت خشک باغ
فکربارون نکنه

اگه آشتی بدی تو
من وباصدای عشق
توی افسانه من
تومی شی خدای عشق

https://www.academytaraneh.com/73410کپی شد!
1149
۲۴