یه احساسی

چشام خیره به این راهه به این راهی که بیراهست

داری میری بدون من مسیرت رو به بیراهست

داری میری خداحافظ چشام بارونیه امشب

دلم از رفتنت سرده ولی میسوزه توی تب

یه احساسی بهم میگه نرفتی تو همین جایی
همین جا توی قلب من تو این لحظات تنهایی
تو این لحظات بی روحو تو این لحظات بی احساس
یه احساسی بهم میگه هنوزم فکر تو اینجاس

شکستم از غم دوریت شدم چله نشین غم

چی مونده از تو و عشقت یه دنیا غصه و ماتم

یه دنیا درد و دلتنگی شده سهم من از دنیا

یه احساسی بهم میگه دارم دق میکنم اینجا

یه احساسی بهم میگه نرفتی تو همین جایی
همین جا توی قلب من تو این لحظات تنهایی
تو این لحظات بی روحو تو این لحظات بی احساس
یه احساسی بهم میگه هنوزم فکر تو اینجاس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: