آشیونه ی من

آشیونه ی من

خسته شدم از این روزها / از این روزهای تکراری
از این که همش حس کنم / بجز من یکی رو داری

چه ساده میشم پیچیده / با قلبت یکرنگ میشم
حرف رسیدن که باشه / واسه تو زرنگ میشم

(از این آشیونه ی من / تنها تو،سقف خونه ای
واسه این زمین خاکی / تنها بذر هر دونه ای)

اشک همراهِ من تویی / دلتنگ تو همش منم
گریه میکنم واسه تو / انگارکه بی جسموتنم

رسیدنی تو کار نیست / همه یه جور خوابه برام
تو این دریای عاشقی / من همیشه عین صحرام

(از این آشیونه ی من / تنها تو،سقف خونه ای
واسه این زمین خاکی / تنها بذر هر دونه ای)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: