بی تو

می شینم کنج این اتاق

لباس عزا تو تنم

اون غریبه که تو آینه

به من میخنده،منم؟!

ثانیه ها می گذرن و من

میشینم یه گوشه آروم

با خیالت همه روز و

قدم زدم زیر بارون

دیگه هر روز با خیالت

میشینم یه گوشه ی دنج

دیگه هر روز این غمارو(غم ها رو)

با خیالت می کنم چِنج

توی این جاده ی دنیا

تو همیشه ،تابلوی ایست

من برای داشتن تو

زندگی رو می کنم،ریسک

قاب عکس روی دیوار

دیگه خالی شده از تو

تو میری و کهنه میشن

همه ی احساسای نو

دیگه آروم میگذری از

دله این ترانه و من

تو میری و شعرای من

همشون پرشدن از غم…

https://www.academytaraneh.com/7329کپی شد!
794
۱۴