ترانه..دریای نور

ای کلامت وسعت دریای نور
ای نگاهت یک جهان عشقو سرور
ای گل رنگین باغ خاطرم
ای شکفته در طلوع باورم
ای طنین لحظه های نای عشق
ای شکوه فرصت فردای عشق
ای طراوت ای صفای سبزه زار
ای تجلی گاه رنگین بهار
با تو بودن را ستایش می کنم
عشق و مستی را نیایش می کنم
ای شراب بوسه شیرین تاک
ای طراوت بخش این خورشید پاک
ای تولد ای همه آغازها
ای سبکبال از همه پروازها
با تو بودن را ستایش می کنم
بیدلم عشق مستی را نیایش می کنم

https://www.academytaraneh.com/7307کپی شد!
844
۱۴