فاصله

توهستی ناجی این قلب غم بسته
بیا پیشم بمون ،این دل شده خسته
نذار این فاصله دل رو بسوزونه
دلم اخه بدون ِ تو نمی تونه
شبایی که نمی بینم تورو بازم
خودم رو، شونه های غصه میندازم
دلم میگیره از دلتنگی ِ چشمات
شبو سر میکنم رو گونه ی عکسات
میشم د یوونه ای که تو نمیدونی
توو یاد من فقط تنها تو میمونی
بیا این دل میمیره توی ِ بی تابی
منو دیگه نذار باز توی بیخوابی
ببین بی تو دارم توغصه گم میشم
بفهم حال منو دیگه بمون پیشم
نذار دیگه بمونم بیش از این بیدار
بیا دستاتو توی دست ِمن بگذار

https://www.academytaraneh.com/72824کپی شد!
883
۱۵