بیراهه

بیراهه
ازت دور بودم اما من ، ببین عاشق تر از پیشم
به جای تو که خونسردی ، دارم دیوونه تر میشم
بگو قسمت کنم با کی ، تمامِ بی کسی هامو
تو آرومی نمی بینی ، غمِ دلواپسی هامو
از این بیراهه برگشتم ، از این بیراهه ی بنبست
برام آغوشتو وا کن ، اگه عشقی هنوزم هست
تمومِ لحظه هامو من ، به امیدِ تو سر کردم
تا از این فکرِ تنهایی ، به دستای تو برگردم
منو دیر اومده یادت ، ببین دور از تو آشفتم
نمی دونستم این روزا ، من از چشمِ تو می افتم
از این بیراهه ی بنبست ، به هر دنیایی راهی هست
بجز قلبِ تو که شاید ، برام یه دنیای دیگه ست

https://www.academytaraneh.com/72769کپی شد!
1007
۱۴