من اونقدر عاشقت هستم…

من اونقدر عاشقت هستم
که حسم مثل یک رویاست
این احساسی که توو من هست
یه چیزی دور از این دنیاست
نگاهت اونقدر زیباست
که میتونه یه دنیا شه
که میشه ساده غرقش شد
که می تونه یه دریا شه
تو با چشمات برای من
نگاهی تازه میسازی
داری عشق و توی قلبم
چه بی اندازه میسازی

من از آغوش اون چشما…/…یه حس تازه ای ساختم
دیگه هر چیزو غیر از تو…/…به پای عشق تو باختم
هزار سالم اگه باشه…/…واسه چشم تو بیتابم
من حتی هر شب و تا صبح…/…با رویای تو می خوابم

من اونقدر عاشقت هستم
که انگار جز تو اینجا نیست
که انگارهیچ چیز اینجا
نباشی دیگه زیبا نیست
میشه حتی همه چیزو
به پای چشم تو بخشید
دیگه رنگی نداشت دنیا
چشام وقتی تورو میدید
من اونقدر عاشقت هستم
که یک قص? نو میشه.
که حتی ماه شبهامم
هلال چشم تو میشه

من از آغوش اون چشما…/…یه حس تازه ای ساختم
دیگه هر چیزو غیر از تو…/…به پای عشق تو باختم
هزار سالم اگه باشه…/…واسه چشم تو بیتابم
من حتی هر شب و تا صبح…/…با رویای تو می خوابم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: