روزای اول

پای این حرف عاشقونه بمون
پای این حرف ،عاشقونه بمون
پای این حرف :دوستت دارم
عاشق وژرف ،دوستت دارم

مثل روزای اولی که منو
دور مثل فرشته می دیدی
تا سر شاخه دست می بردی
اما گل غنچه تو نمی دیدی

مثل روزای اولی که برات
عین رویا لطیف وناب بودم
نه ی جام شکستنی ظریف
خود سرمستی شراب بودم

مثل روزای اولی که دلت
دل گنجشک گیج زندونی
تا بیاد روی امن شاخه ی من
می پرید از شب زمستونی

حتی حالا که تا سر شاخه
دست بردی و غنچه تو چیدی
اون شراب شبونه مستی داشت
ی کم هم تلخ بود وفهمیدی

حتی حالا که روز وشب هستم
روی پلکات ،تو خواب وبیداری
یاد روزای عشق زمزمه کن
توی گوشم که دوستم داری

پای این حرف عاشقانه بمون
پای این حرف ،عاشقانه بمون
پای این حرف :دوستت دارم
عاشق وژرف دوستت دارم

https://www.academytaraneh.com/72194کپی شد!
743
۲۵