سقوط یک فرشته

سقوط یک فرشته
تو وقتی رفتی از پیشم ،من هرگز
به دنبالت چشامو تر نکردم
آخه من اتفاق رفتنت رو
به این آسونیا باور نکردم
***
خودم دیدم که میری اما بازم
دلم رو بعده تو غمگین نکردم
یه عمری کارم عشق بود و هرگز
جدایی از تو رو تمرین نکردم
***
تموم دلخوشیم این بود که شاید
یه روزی کنج لبهات خنده باشم
تموم سعی تو کردی یه روزی
بیفتم از نفس بازنده باشم
***
نهال پرسشی هس توی ذهنم
غمی رو دوش قلبت جا نکردم
خیانت کردی و بازم عزیزم
قیامت بین مون برپا نکردم
***
حیا رو خوردی و رفتی به پستی
تنت رو به تن هر لاشه بستی
دعای هر شبم هستش بفهمی
چه معصوم بودی و حالا چی هستی؟

https://www.academytaraneh.com/72185کپی شد!
1419
۴۷