دلشـــــــــــــــوره""" ترانه" هادی ناروئی""""

دلشـــــــــــــــوره""" ترانه" هادی ناروئی""""
*******************************
دارم بیهوده میخندم به این دنیای پوشالـــــی/
دارم دلشوره میگیرم تو این شبهای تنهایــــی/
کنار تو که می مونم من انگـــــار دورم از دنیـــا/
همه دنیای من بودی ولی رفتی و من تنهــــام/
میون گریه میخندم میون خنده هــام اشکـــــه/
ندارم لحظه ای اروم خدا واسم چقــد سختـه/
منو یادت بیار عشقم نگو این قصــه کـوتاهـــه /
هنوزم پای تو هستم با چشمامو دلی ســـاده/

********************************

از این نویسنده بیشتر بخوانید: