حال ِ من

اینقَدَر ابریه حالم / که فقط می باره چشمام…
از تو که دل نبریدم / بی تو خالیه نفسهام . . .
توی این خونه نشستم / به امیدت تک و تنها
تا که یک روز تو بیائی / تا بشی همدم ِ فردا
اینقَدَر ابریه حالم / که فقط می باره چشمام…
از تو که دل نبریدم / بی تو خالیه نفسهام . . .
ای امید شبِ تارم / تو نباشی بیقرارم
تو رو داشتن آرزومه / با تو رویائیه حالم

https://www.academytaraneh.com/7200کپی شد!
1273
۲۲