تو صبوری

تو قشنگی ، خیلی زیبا ——-مثل خورشید بهارم
تو عزیزی ، رنگِ دریا ——تو فرشته در کنارم
می دونی بی تو می میرم
من به عشقِ تو اسیـــرم
همونی که می پسنـــدی
لب دریا سر به زیــرم
***
تو غریبی ، مثل شهرت ———تو دلم صد خونه داری
باز کردی ، خند هایم ———دو لب با عشق و قراری
منم از اونش می ترســم
حق دارم ازت می پرسم
تازه دل تبرئه گردیــــد
از همون زندون درسـم
***
تو هلالی ، مثل مریم———– به خدا تابیده نورت

تو جهانی ، خالی از غم——– تو دلم نزدیکه دورت
بیا با شادی بگردیــــــــــم
تو سفر با هم بخندیـــــــم
زیرِ آسمونِ تـــــــــــالاب
نصفِ شب نگو چه سردیم
***
با جمالت ، با سئوالت ————–تو من و دیونه کردی
چه صبوری، خوش به حالت ——-اشک دل پیمونه کردی
سوختم از بی وفایــــی
ترس دل از این جدایی
با تبسم های زیبــــــا
باز کن قفل نهایـــــی
***
می دونی بی تو می میرم
من به عشقِ تو اسیـــرم
همونی که می پسنـــدی
لب دریا سر به زیــرم
***
تقدیم به قلب های شاد و شاداب
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۳/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7191کپی شد!
622
۳