غریب ترین

در کوچه ی غریبان

در لا به لای دوستان

عاشق که جا ندارد

حکم و جزا ندارد

بی کس ترین تنها

سرخورده از ادمها

در سخت ترین لحظه

دوراهی بی محضه

بی اسم ترین بی کینه

ادم رو زمینه

عشق به اون علاقه اس

این بد ترین بهانه اس

دوراهی زندگی ایست

عشقِ تو ام بندگی ایست

غریب ترین مردم

عاشق بوی گندم

کینه ی تو دل من

کینه ی عشق کهنه است

زخم رو قلب خستم

تیرآرو به دل بستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7188کپی شد!
1197
۵