نرسیدن

یک بوسه ،یک آغوش مختصر
یک لحظه با هم زندگی کردن
من واسه غرق ِ اینهمه رویا
چشماتو آبی میکشم عمدن

باید فراموشت کنم امشب
این ماجرا مشکوکه، بو داره
می ترسم از روزی که سر تا پام
شکل ِ شکست ِ عشق برداره

می ترسم از روزی که آغوشت
پرته مسیری انحرافی شه
مشکوک شم رو حرف و احساست
تا…. باعث ِیه اختلافی شه

راه رسیدن سخته ،اما نه!
موندن از اونم سخت تر میشه
عشق با همین فاصله ها خوبه
عشق با رسیدن بی اثر میشه

باید فراموشت کنم امشب
این ماجرا مشکوکه ،بوداره
می ترسم از روزی که سر تا پام
شکل ِ شکست عشق برداره.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/71476کپی شد!
1306
۶۶