کجا؟

کجای این شب تاریک
کجا تنهایی پیدا شد
که تا دستاتُ گم کردم
دلم درگیر سودا شد
شده تن پوش آوازم
خزون سردو پر تکرار
توی بارونی شعرم
نگاهم پر شد از آوار
بگو تقصیر من چی بود
که از چشم تو افتادم
منی که پای هر حُکمت
میون بازی تن دادم
پر از آواز تردیدم
تواین دلبغض بی تصویر
هنوزم باورش سخته
چه دلگیرم از این تزویر
کجای این شب تاریک
کجا دنبال کی باشم
کجای خلوت شعرم
یه لحظه گرم رویا شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

487
۱۱